Inhalt

Geriatrische Forschungsabteilung
Team der geriatrischen Forschungsabteilung

Portrait Dr. Ulrike Dapp

Dr. rer. nat. Ulrike Dapp

Komm. Leitung der Forschung

Telefon (040) 5581-1871
Fax (040) 5581-1874
  E-Mail

mehr

Name Telefon Fax E-Mail

N. N.

Sekretariat der Forschungsabteilung

(040) 5581-1870 -1874  

Stefan Golgert

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(040) 5581-1875 -1874 E-Mail

Dr. med. Lilli Neumann

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

(040) 5581-4790 -1874 E-Mail

Björn Klugmann

Wissenschaftlicher Dokumentar

(040) 5581-1696 -1874 E-Mail

Albertinen-Haus
Zentrum für Geriatrie u. Gerontologie
Medizinisch-Geriatrische Forschung
Sellhopsweg 18-22
22459 Hamburg

Telefon: (040) 5581-1871
Fax: (040) 5581-1874
E-Mail